להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – הודעת התנתקות משירות כהודעת סירוב לקבל פרסומות), התשע"ה–2015

יום רביעי 23 מרץ 2016 12:20

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 41

יגאל גואטה
עיסאווי פריג`
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

יעקב פרי
מיקי לוי
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

דב חנין
טלב אבו עראר
איציק שמולי
קסניה סבטלובה
עמר בר-לב
זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

בצלאל סמוטריץ

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+