להעביר את הנושא לוועדה - הצעה לסדר-היום בנושא: "השבת הרכוש היהודי הגזול ממדינות ערב ואסלאם"

יום רביעי 02 מרץ 2016 18:22

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 7

יגאל גואטה
נורית קורן

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+