להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - הכרעה במחלוקות בין הורים בעניין הנתון לאפוטרופסותם), התשע"ו-2016

יום שלישי 01 מרץ 2016 17:17

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 20

יגאל גואטה
יעקב פרי
מיקי לוי
איציק שמולי
יוסי יונה
איתן ברושי

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+