להעביר את הנושא לוועדה - הצעה לסדר-היום בנושא: "מעקב ופיקוח על תפקוד הנהגים בתחבורה הציבורית"

יום רביעי 24 פברואר 2016 17:51

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 9

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+