להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס` 10), התשע"ו-2016

יום שלישי 23 פברואר 2016 18:53

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 14

עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

מיקי לוי
איציק שמולי

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+