להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק עבודת נשים (תיקון – חופשת אבהות), התשע"ו–2015

יום רביעי 10 פברואר 2016 16:49

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 39

יואב בן צור
עיסאווי פריג`
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

אילן גילאון
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

איתן כבל
שלי יחימוביץ
נורית קורן

נמנע 0

משוב א- א+