להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – הוראות בעניין תכנית הטבות לצרכן), התשע"ה–2015

יום רביעי 10 פברואר 2016 15:58

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 42

עיסאווי פריג`
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

מיקי לוי
שלי יחימוביץ
איוב קרא

איוב קרא

סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי

אבי (משה) דיכטר

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+