לכלול את הנושא בסדר היום של המליאה - הצעה לסדר-היום בנושא: "הצורך בהצגת עמדת ישראל בעולם בדבר זכותנו על הארץ"

יום רביעי 17 פברואר 2016 18:20

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+