החלטה בדבר - החלטת ועדת הכספים בדבר תיקון טעות בחוק הטבות במס וייעוץ מס (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015 – הצבעה

יום שלישי 08 דצמבר 2015 14:38

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 9

יצחק וקנין
גילה גמליאל
ענת ברקו

נגד 0

נמנע 0

קישורים

    אין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+