להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ה–2015

יום רביעי 30 דצמבר 2015 14:35

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 38

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

יעקב פרי
טלב אבו עראר
מרב מיכאלי

נגד 46

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

נורית קורן
אברהם נגוסה
ירון מזוז
מכלוף מיקי זוהר

נמנע 0

משוב א- א+