להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס` 74) (דיון לפני דן יחיד בעבירות הנוגעות לחומר משכר), התשע"ו-2016

‏יום שלישי ‏09 ‏פברואר ‏2016 01:29

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 22

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אברהם נגוסה
מכלוף מיקי זוהר
שולי מועלם-רפאלי

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+