קריאה שנייה - הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס` 68), התשע"ו-2016

‏יום שני ‏08 ‏פברואר ‏2016 17:53

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 62

יגאל גואטה
יואב בן צור
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

אלי אלאלוף
מנחם אליעזר מוזס
משה גפני
דב חנין
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

איציק שמולי
איתן ברושי
נורית קורן
אברהם נגוסה
משה יעלון
ציפי חוטובלי
מכלוף מיקי זוהר
נאוה בוקר
דוד אמסלם
אמיר אוחנה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 68), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ט בשבט התשע"ו (8 בפברואר 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 882, מיום כ"ג בתמוז התשע"ד (21 ביולי 2014), עמ' 890.

    החלפת סעיף 921.בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו–1955‏ ס"ח התשט"ו, עמ' 171; התשע"ה, עמ' 46. (להלן – החוק העיקרי), במקום סעיף 92 יבוא: "עריקה92.חייל שנעדר משירותו בצבא מתוך כוונה שלא לחזור לשירות בצבא, דינו – מאסר שבע שנים; נעדר החייל משירותו בצבא בעת פעילות מבצעית או פעולה קרבית של יחידתו, מתוך כוונה שלא לחזור לשירות בצבא, דינו – מאסר עשר שנים." תיקון סעיף 932.בסעיף 93 לחוק העיקרי, במקום "עשרים ואחד ימים רצופים" יבוא "שמונה עשר חודשים".
משוב א- א+