להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום (כפר שלם), התשע"ו-2016

‏יום רביעי ‏03 ‏פברואר ‏2016 16:25

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 22

מרב מיכאלי
נורית קורן
מכלוף מיקי זוהר
מרדכי יוגב

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+