הצעת ועדה - הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס` 22) (הכרה אזרחית בהכשרות צבאיות), התשע"ו–2016

‏יום שלישי ‏02 ‏פברואר ‏2016 19:04

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 7

אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

איציק שמולי
איתן כבל
חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

ענת ברקו

נגד 0

נמנע 0

קישורים

    אין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+