אישור החוק - הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס` 49), התשע"ו–2016

‏יום שלישי ‏02 ‏פברואר ‏2016 00:27

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 51

יצחק כהן
יגאל גואטה
אילן גילאון
אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

מיקי לוי
מנחם אליעזר מוזס
אוסאמה סעדי
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

איציק שמולי
איתן כבל
עמר בר-לב
אברהם נגוסה

אברהם נגוסה

יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

ירון מזוז
מכלוף מיקי זוהר
ענת ברקו
גלעד ארדן

גלעד ארדן

שר לביטחון פנים| שר לנושאים אסטרטגיים| שר ההסברה

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 49), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ב בשבט התשע"ו (1 בפברואר 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 607, מיום י"ח בכסלו התשע"ו (30 בנובמבר 2015), עמ' 18.

    תיקון סעיף 221.בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967‏ ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"ו, עמ' 10., בסעיף 22 – (1) בסעיף קטן (א)(3), בסופו יבוא "לעניין זה, "תשמישי קדושה" – לרבות מיטלטלין בבית תפילה שנועדו לאפשר את קיום התפילה באופן סביר."; (2) בסעיף קטן (ב), במקום "סעיף קטן (א)(4)" יבוא "סעיף קטן (א)(3), (4)".
משוב א- א+