להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו (תיקון), התשע"ו–2016

‏יום שלישי ‏26 ‏ינואר ‏2016 17:58

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 12

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

עאידה תומא סלימאן
זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא  • חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו (תיקון), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ג בשבט התשע"ו (2 בפברואר 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 613, מיום כ"ג בטבת התשע"ו (4 בינואר 2016), עמ' 33.
משוב א- א+