הצעת חוק הפיקוח על מעונות-יום לפעוטות, התשע"ה-2015

‏יום רביעי ‏30 ‏דצמבר ‏2015 14:00

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 0

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+