אישור החוק - הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס` 82), התשע"ו-2016

‏יום שני ‏18 ‏ינואר ‏2016 18:26

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 51

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

עליזה לביא
יעל גרמן
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

עאידה תומא סלימאן
יוסף ג`בארין
איציק שמולי
קסניה סבטלובה
אברהם נגוסה
מכלוף מיקי זוהר
אבי (משה) דיכטר
ענת ברקו

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק בתי המשפט (תיקון מס' 82), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום ח' בשבט התשע"ו (18 בינואר 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 976, מיום י"א בכסלו התשע"ו (23 בנובמבר 2015), עמ' 254.

    תיקון סעיף 51 1. בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984‏ ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשע"ו, עמ' 176., בסעיף 51(א)(1)(א), אחרי "למעט עבירה לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח–1988" יבוא "למעט עבירה לפי פרק ב' או לפי סעיף 55 לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד–2014 ס"ח התשע"ד, עמ' 483.". תיקון חוק סדר הדין הפלילי
משוב א- א+