אישור החוק - הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס` 217), התשע"ו–2016

‏יום שני ‏11 ‏ינואר ‏2016 20:43

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 44

אמיר אוחנה
אברהם נגוסה
איתן ברושי
איציק שמולי
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

דב חנין
משה גפני
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

מנחם אליעזר מוזס

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 217), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום א' בשבט התשע"ו (11 בינואר 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 609, מיום כ"ו בכסלו התשע"ו (8 בדצמבר 2015), עמ' 22.

    תיקון סעיף 91.בפקודת מס הכנסה‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ו, עמ' 332., בסעיף 9(5)(ב), במקום הסכום הנקוב בסיפה יבוא "300,000 שקלים חדשים". תחילה2.תחילתו של חוק זה ביום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016).
משוב א- א+