אישור החוק - הצעת חוק הכנסת (תיקון מס` 42), התשע"ו-2016

‏יום שני ‏11 ‏ינואר ‏2016 19:29

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 93

אורי יהודה אריאל
מרדכי יוגב
שולי מועלם-רפאלי
בצלאל סמוטריץ
יולי - יואל אדלשטיין
זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

אופיר אקוניס
נאוה בוקר
ענת ברקו
צחי הנגבי
מכלוף מיקי זוהר

מכלוף מיקי זוהר

יו"ר הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי

ציפי חוטובלי
יריב לוין
ירון מזוז
אברהם נגוסה

אברהם נגוסה

יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

נורית קורן
יואב קיש
איוב קרא

איוב קרא

סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי

מירי רגב
עמר בר-לב
איתן ברושי
יוסי יונה
איתן כבל
ציפי לבני
מרב מיכאלי
יצחק כהן
יצחק וקנין
יואב בן צור
עיסאווי פריג`
אילן גילאון
יפעת שאשא ביטון

יפעת שאשא ביטון

יו"ר ועדה מיוחדת לזכויות הילד

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

רחל עזריה
אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

יעקב פרי
מיקי לוי
מנחם אליעזר מוזס
משה גפני
דב חנין
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

איציק שמולי
עמיר פרץ
קסניה סבטלובה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הכנסת (תיקון מס' 42), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום א' בשבט התשע"ו (11 בינואר 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 604, מיום כ"א בחשוון התשע"ו (3 בנובמבר 2015), עמ' 9.

    תיקון סעיף 11.בחוק הכנסת, התשנ"ד–1994‏ ס"ח התשנ"ד, עמ' 140; התשע"ו, עמ' 309., בסעיף 1 – (1) בסעיף קטן (א1), במקום "לותיק שבחברי הכנסת הנוכחים שאינו ראש הממשלה, שר או סגן שר" יבוא "ליושב ראש הכנסת או ליושב ראש הכנסת בפועל כאמור בסעיף 20(א) לחוק-יסוד: הכנסת", ובמקום הסיפה החל במילים "הותיק שבחברי הכנסת" יבוא "יושב ראש הכנסת או יושב ראש הכנסת בפועל כאמור."; (2) בסעיפים קטנים (א2), (ב) ו-(ג), בכל מקום, במקום "הותיק שבחברי הכנסת" יבוא "יושב ראש הכנסת או יושב ראש הכנסת בפועל". תחילה2.תחילתו של חוק זה ביום תחילתו של חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 43) ס"ח התשע"ו, עמ' ....
משוב א- א+