קריאה שנייה - הצעת חוק הכנסת (תיקון מס` 42), התשע"ו-2016

‏יום שני ‏11 ‏ינואר ‏2016 19:29

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 90

אמיר אוחנה
דוד אמסלם
מכלוף מיקי זוהר
ישראל כץ

ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים| שר המודיעין

ירון מזוז
אברהם נגוסה
מירי רגב
יובל שטייניץ

יובל שטייניץ

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

ציפי לבני
עמיר פרץ
איציק שמולי
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

דב חנין
יעקב פרי
עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

דוד אזולאי
עיסאווי פריג`
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

מיכאל אורן

נגד 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הכנסת (תיקון מס' 42), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום א' בשבט התשע"ו (11 בינואר 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 604, מיום כ"א בחשוון התשע"ו (3 בנובמבר 2015), עמ' 9.

    תיקון סעיף 11.בחוק הכנסת, התשנ"ד–1994‏ ס"ח התשנ"ד, עמ' 140; התשע"ו, עמ' 309., בסעיף 1 – (1) בסעיף קטן (א1), במקום "לותיק שבחברי הכנסת הנוכחים שאינו ראש הממשלה, שר או סגן שר" יבוא "ליושב ראש הכנסת או ליושב ראש הכנסת בפועל כאמור בסעיף 20(א) לחוק-יסוד: הכנסת", ובמקום הסיפה החל במילים "הותיק שבחברי הכנסת" יבוא "יושב ראש הכנסת או יושב ראש הכנסת בפועל כאמור."; (2) בסעיפים קטנים (א2), (ב) ו-(ג), בכל מקום, במקום "הותיק שבחברי הכנסת" יבוא "יושב ראש הכנסת או יושב ראש הכנסת בפועל". תחילה2.תחילתו של חוק זה ביום תחילתו של חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 43) ס"ח התשע"ו, עמ' ....
משוב א- א+