להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס` 20) (תיקון - הארכת מועד), התשע"ו-2015

‏יום רביעי ‏06 ‏ינואר ‏2016 11:33

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 43

יצחק כהן
עיסאווי פריג`
טלב אבו עראר
איציק שמולי
מרב מיכאלי
איתן ברושי
עמר בר-לב
יואב קיש
ירון מזוז
אופיר אקוניס

נגד 0

נמנע 1

משוב א- א+