להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס` 44) (הודעה על סיום עסקה לתקופה קצובה), התשע"ו-2015

‏יום שלישי ‏05 ‏ינואר ‏2016 19:39

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 11

מיקי לוי

נגד 0

נמנע 0

קישורים

    אין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+