להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 164), התשע"ו-2015

‏יום שני ‏04 ‏ינואר ‏2016 22:44

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 37

עיסאווי פריג`
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אברהם נגוסה

אברהם נגוסה

יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

ירון מזוז
מכלוף מיקי זוהר

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+