להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק תובענות ייצוגיות (תיקון – הסדרי פשרה והסתלקות), התשע"ה–2015

‏יום רביעי ‏30 ‏דצמבר ‏2015 15:51

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 34

עיסאווי פריג`
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

יעל גרמן
דב חנין
איציק שמולי
מרב מיכאלי
איתן ברושי
עמר בר-לב
יואב קיש

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+