להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס` 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס` 15), התשע"ו-2015

‏יום שני ‏28 ‏דצמבר ‏2015 20:48

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 24

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי אלאלוף
אברהם נגוסה
אמיר אוחנה

נמנע 1

משוב א- א+