אישור החוק - הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס` 62 - הוראת שעה) (תיקון מס` 3), התשע"ו-2015

‏יום שני ‏21 ‏דצמבר ‏2015 17:49

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 37

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

דב חנין
מסעוד גנאים
איציק שמולי
איתן כבל
מכלוף מיקי זוהר
אופיר אקוניס

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 62 – הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ו–2015 *
    התקבל בכנסת ביום ט' בטבת התשע"ו (21 בדצמבר 2015); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 955, מיום כ"ט בתשרי התשע"ו (12 באוקטובר 2015), עמ' 62.

    תיקון סעיף 11. בחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 62 – הוראת שעה), התשע"א–2010‏ ס"ח התשע"א, עמ' 30; התשע"ה, עמ' 30., בסעיף 1(4), בתוספת ראשונה א' לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982 ס"ח התשמ"ב, עמ' 43., המובאת בה, בחלק ב', בפרט (22), אחרי פרט משנה (ג) יבוא: "(ד) חומרים המצוינים בתוספת הראשונה לפקודת הסמים, שאינם מפורטים בפרט משנה (א), (ב) או (ג), אם הסם הוא בתצורה כמפורט להלן: (1) אבקה – 20 גרם; (2) חומר צמחי – 5 ק"ג; (3) תמיסה או נוזל – 200 מ"ל;".
משוב א- א+