להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס` 56), התשע"ו-2015

‏יום שני ‏14 ‏דצמבר ‏2015 22:07

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 25

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

אברהם נגוסה

נגד 13

יעל גרמן
איציק שמולי

נמנע 0

משוב א- א+