הסתייגות - הצעת חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015

‏יום שלישי ‏01 ‏דצמבר ‏2015 00:02

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 26

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

מיקי לוי
עאידה תומא סלימאן
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

עמיר פרץ

נגד 30

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

אלי אלאלוף
מיכאל אורן
אברהם נגוסה
ירון מזוז
מכלוף מיקי זוהר
בצלאל סמוטריץ

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה), התשע"ו–2015 *
    התקבל בכנסת ביום י"ח בכסלו התשע"ו (30 בנובמבר 2015); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 951, מיום ט"ז באלול התשע"ה (31 באוגוסט 2015), עמ' 1566, עמ' 1604.

    פרק א': הטבות במס
    תיקון פקודת מס הכנסה
משוב א- א+