להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס` 43) (רציפות הכהונה של יושב ראש הכנסת)

‏יום שני ‏30 ‏נובמבר ‏2015 22:05

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 34

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

רחל עזריה
אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

מנחם אליעזר מוזס
נורית קורן
אברהם נגוסה
ירון מזוז
מכלוף מיקי זוהר
בצלאל סמוטריץ
שולי מועלם-רפאלי
מרדכי יוגב
אורי יהודה אריאל

נגד 33

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

יוסף ג`בארין
עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

מרב מיכאלי

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 43) *
    התקבל בכנסת ביום א' בשבט התשע"ו (11 בינואר 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 604, מיום כ"א בחשוון התשע"ו (3 בנובמבר 2015), עמ' 8.

    תיקון סעיף 201.בחוק-יסוד: הכנסת‏ ס"ח התשי"ח, עמ' 69; התשע"ה, עמ' 248., בסעיף 20(א), אחרי "עד לבחירת יושב ראש הכנסת," יבוא "ימשיך לכהן בתפקידו יושב ראש הכנסת היוצאת אם שב ונבחר כחבר הכנסת, ואם לא שב ונבחר –".
משוב א- א+