להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק ארוניות אחסון במוסדות חינוך, התשע"ה–2015

‏יום רביעי ‏22 ‏יולי ‏2015 16:58

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 24

יוסף ג`בארין

נגד 48

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

דוד אזולאי
אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

ירון מזוז
מכלוף מיקי זוהר
נאוה בוקר

נמנע 0

משוב א- א+