אישור החוק - חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס` 48 - הוראת שעה), התשע"ו-2015

‏יום שני ‏02 ‏נובמבר ‏2015 19:37

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 22

עיסאווי פריג`
אילן גילאון
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

רחל עזריה
אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

מיקי לוי
משה גפני
יואב קיש
אברהם נגוסה
ענת ברקו
נאוה בוקר

נגד 12

מרב מיכאלי
איתן ברושי

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא  • חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 48 – הוראת שעה), התשע"ו–2015 *
    התקבל בכנסת ביום כ' בחשוון התשע"ו (2 בנובמבר 2015); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 874, מיום י"ח בסיוון התשע"ד (16 ביוני 2014), עמ' 800.
משוב א- א+