קריאה שנייה - חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס` 48 - הוראת שעה), התשע"ו-2015

‏יום שני ‏02 ‏נובמבר ‏2015 19:35

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 28

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

מיקי לוי
משה גפני
אחמד טיבי
נורית קורן
אברהם נגוסה
ירון מזוז
ציפי חוטובלי

נגד 7

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא  • חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 48 – הוראת שעה), התשע"ו–2015 *
    התקבל בכנסת ביום כ' בחשוון התשע"ו (2 בנובמבר 2015); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 874, מיום י"ח בסיוון התשע"ד (16 ביוני 2014), עמ' 800.
משוב א- א+