להעביר את הנושא לוועדה - הצעה לסדר היום בנושא: "החרמת עדר של משפחה יהודית מכוכב השחר תוך כדי פגיעה וזילות בבעלי חיים ובשעה שבעדי הבדואים לא נוגעים"

‏יום רביעי ‏11 ‏נובמבר ‏2015 18:01

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+