לכלול את הנושא בסדר היום של המליאה - הצעה לסדר-היום בנושא: "עיכוב בהעלאת בני הפלשמורה ואיחוד עם משפחותיהם בישראל"

‏יום רביעי ‏29 ‏יולי ‏2015 13:59

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 13

יעקב פרי
אברהם נגוסה
ענת ברקו

נגד 0

נמנע 0

קישורים

    אין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+