קריאה שנייה - הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס` 2), התשע"ה-2015

‏יום שני ‏27 ‏יולי ‏2015 22:10

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 36

יצחק כהן
יצחק וקנין
יפעת שאשא ביטון

יפעת שאשא ביטון

יו"ר ועדה מיוחדת לזכויות הילד

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

רחל עזריה
אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

מיקי לוי
משה גפני
מירי רגב
איוב קרא

איוב קרא

סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי

יואב קיש
נורית קורן
אברהם נגוסה

אברהם נגוסה

יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

ירון מזוז
חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מכלוף מיקי זוהר

מכלוף מיקי זוהר

יו"ר הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי

צחי הנגבי
ענת ברקו
נאוה בוקר
בצלאל סמוטריץ
מרדכי יוגב

נגד 18

עיסאווי פריג`
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

אילן גילאון
איציק שמולי
קסניה סבטלובה
מרב מיכאלי
איתן כבל
יוסי יונה
איתן ברושי
עמר בר-לב

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות יצר את מערך השיטור העירוני, במסגרתו פועלים פקחים של הרשויות המקומיות בסיוע למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות.
    החוק נחקק בשנת 2011 כהוראת שעה לתקופת ניסיון של שנתיים, ובשנת 2013 הוארך בשנתיים נוספות.
    התיקון הנוכחי מאריך את הוראת השעה, במסגרתה פועל מערך השיטור העירוני ברשויות מקומיות מסוימות, בשנה וחצי נוספות, עד ליום ב` באדר התשע”ז (28 בפברואר 2017).

החוק המלא  • חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשע"ה–2015 *
    התקבל בכנסת ביום י"א באב התשע"ה (27 ביולי 2015); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 929, מיום י"ט בתמוז התשע"ה (6 ביולי 2015), עמ' 752.
משוב א- א+