להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - הודעה במסרון על סיום עסקה לתקופה קצובה), התשע"ה-2015

‏יום רביעי ‏15 ‏יולי ‏2015 12:43

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 52

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

יצחק כהן
יואב בן צור
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

מיקי לוי
עליזה לביא
מנחם אליעזר מוזס
איציק שמולי
איתן כבל
איתן ברושי
עמר בר-לב
יואב קיש
דוד אמסלם

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+