אישור החוק - הצעת חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים) (תיקון מס` 7), התשע"ה-2015

‏יום שני ‏29 ‏יוני ‏2015 19:46

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 72

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

משה כחלון
אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

אלי אלאלוף
נורית קורן
אברהם נגוסה
ירון מזוז
מכלוף מיקי זוהר
דוד אמסלם
יולי - יואל אדלשטיין

נגד 37

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

מרב מיכאלי

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים) (תיקון מס' 7), התשע"ה–2015 *
    התקבל בכנסת ביום י"ב בתמוז התשע"ה (29 ביוני 2015); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 918, מיום כ"ח בסיוון התשע"ה (15 ביוני 2015), עמ' 600.

    תיקון סעיף 171.בחוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים), התשס"ב–2002‏ ס"ח התשס"ב, עמ' 468; התשע"ב, עמ' 478., בסעיף 17, במקום "ועד תום 12 שנים" יבוא "ועד יום ו' בטבת התשע"ז (4 בינואר 2017)".
משוב א- א+