להעביר את הנושא לוועדה - הצעה לסדר-היום בנושא: "אכיפת חוק צער בעלי-חיים בבתי מטבחיים"

‏יום רביעי ‏10 ‏יוני ‏2015 14:26

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 11

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי אלאלוף
אורי יהודה אריאל

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+