להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון מס` 5) (מתן מידע לשוכר בדיור ציבורי), התשע"ה–2014

‏יום שלישי ‏09 ‏דצמבר ‏2014 19:43

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 9

יואב בן צור
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

דב חנין
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+