קריאה שנייה - הצעת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון מס` 8), התשע"ה-2014

‏יום שני ‏08 ‏דצמבר ‏2014 22:56

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 13

דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • חוק תאגידי מים וביוב (תיקון מס` 8), התשע”ד–2014, דוחה בשנה נוספת, את המועדים שנקבעו בחוק תאגידי מים וביוב, התשס”א–2001 לקיום חובתן של רשויות מקומיות להעביר את הפעלת שירותי המים והביוב שבתחומן לידי תאגידי מים וביוב, וכן לקיום החובה להעביר את הפעלתם של שירותים אלה לידי תאגיד אזורי, הכולל מספר תאגידי מים וביוב.
משוב א- א+