להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת הכנסת - הצעת חוק חובת הקצאת תקציב לפרסום של גופים ציבוריים לכל מגזר לפי חלקו היחסי באוכלוסייה, התשע"ד-2014

‏יום רביעי ‏03 ‏דצמבר ‏2014 15:48

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +
משוב א- א+