להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק התפזרות הכנסת התשע-עשרה, התשע"ה-2014

‏יום רביעי ‏03 ‏דצמבר ‏2014 15:03

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 11

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

עפו אגבאריה

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • הכנסת התשע-עשרה תתפזר לפני גמר כהונתה והבחירות לכנסת העשרים יתקיימו ביום כ”ו באדר התשע”ה - 17 במרס 2015.

החוק המלא


  • חוק התפזרות הכנסת התשע-עשרה, התשע"ה–2014 *
    התקבל בכנסת ביום ט"ז בכסלו התשע"ה (8 בדצמבר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 585, מיום י"א בכסלו התשע"ה (3 בדצמבר 2014), עמ' 36.

    התפזרות הכנסת התשע-עשרה1.הכנסת התשע-עשרה תתפזר לפני גמר כהונתה.מועד הבחירות לכנסת העשרים2.הבחירות לכנסת העשרים יתקיימו ביום כ"ו באדר התשע"ה (17 במרס 2015).
משוב א- א+