להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק השידור הציבורי (תיקון - שידורים בשפה הערבית), התשע"ה-2014

‏יום רביעי ‏19 ‏נובמבר ‏2014 16:28

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 18

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

עפו אגבאריה
מאיר שטרית
איתן כבל

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+