להעביר את הנושא לוועדה - הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - זכאות להטבות לקטועי ידיים על פי הסכם הניידות), התשע"ג-2013

‏יום רביעי ‏19 ‏נובמבר ‏2014 15:18

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 12

עפו אגבאריה
מאיר שטרית

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+