להעביר את הנושא לוועדה - הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - זכאות לתלוש מזון בעד ילד הנמצא מתחת לקו העוני), התשע"ד-2014

‏יום רביעי ‏19 ‏נובמבר ‏2014 15:09

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 12

יצחק כהן
עפו אגבאריה
מאיר שטרית
איציק שמולי

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+