להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון מס` 22), התשע"ה-2014

‏יום שני ‏17 ‏נובמבר ‏2014 20:06

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 36

לאון ליטינצקי
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

עדי קול
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

משה זלמן פייגלין
יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

נגד 8

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

דב חנין

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ”ח–1988, אוסר על מעסיק להפלות בין עובדים או בין דורשי עבודה מחמת עילות ההפליה הקבועות בסעיף 2(א) שבו. איסור ההפליה חל על קבלה לעבודה, קביעת תנאי עבודה, קידום בעבודה, הכשרה או השתלמות מקצועית, פיטורים או פיצויי פיטורים וכן הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה.
    כדי להתמודד עם מקרים שבהם ההבחנה בין עובדים או מועמדים לעבודה היא על בסיס מקום מגוריהם, הוספה לחוק עילת הפלייה שעניינה מקום מגורים.

החוק המלא


  • חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון מס' 22), התשע"ה–2014 *
    התקבל בכנסת ביום ט' בכסלו התשע"ה (1 בדצמבר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 577, מיום י"ז בחשוון התשע"ה (10 בנובמבר 2014), עמ' 8.

    תיקון סעיף 21.בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח–1988 ס"ח התשמ"ח, עמ' 38; התשע"ד, עמ' 662., בסעיף 2(א), אחרי "ארץ מוצאם," יבוא "מקום מגוריהם,".
משוב א- א+