להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (שירות בחירת רופא), התשע"ד-2013

‏יום רביעי ‏12 ‏נובמבר ‏2014 13:30

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 19

יצחק כהן
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

נגד 31

יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

לאון ליטינצקי
עדי קול
מאיר שטרית
משה זלמן פייגלין
יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

זבולון כלפה
מרדכי יוגב

נמנע 0

משוב א- א+