להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון מס` 13) (היעדרות בשל מחלה קשה), התשע"ה-2014

‏יום שלישי ‏11 ‏נובמבר ‏2014 17:55

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 15

לאון ליטינצקי
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

מרב מיכאלי
מרדכי יוגב

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+