להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס` 16) (פיצוי לניזוק מעבירה שהיה קטין בעת ביצועה), התשע"ה-2014

‏יום שלישי ‏11 ‏נובמבר ‏2014 17:40

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 15

לאון ליטינצקי
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

מרב מיכאלי

נגד 0

נמנע 0

קישורים

    אין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+